ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ม้าบิน
น้ำจิ้มซีฟู้ด
น้ำจิ้มซีฟู้ดตราม้าบิน
น้ำจิ้มซีฟู้ดตราม้าบินคัดสรรค์วัตถุดิบจากธรรมชาติผสมผสานกันอย่างลงตัวจนเกิดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ จากวัตถุดิบพริกขียวและกระเทียมที่ได้คุณภาพ และผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐาน
ขนาด : 345 กรัม
บรรจุภัณฑ์ : ขวด
จำนวนบรรจุ / กล่อง : 24
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 11 กิโลกรัม