ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ม้าบิน
ขิงดอง
ขิงดอง ตราม้าบิน
โดดเด่นที่รสชาติ เปรี้ยว เค็มและเผ็ดซ่ากำลังดีเพราะเราคัดสรรขิงอ่อนที่อายุและเติบโตในระยะเวลาปลูกที่พอเหมาะเมื่อนำไปดองจึงได้ขิงดองอ่อนกำลังดี เหมาะกับการใช้เป็นเครื่องแนมกับทั้งอาหารไทย จีน และญี่ปุ่น
ขนาด : 1,900 กรัม
บรรจุภัณฑ์ : กระปุก
จำนวนบรรจุ / กล่อง : 6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 13 กิโลกรัม