ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ม้าบิน
น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย
น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย ตราม้าบิน
รสชาติที่ส่งตรงจากแหล่งปลูกบ๊วยระดับคุณภาพสู่การแปรรูปเป็นน้ำจิ้มบ๊วยเจี่ยที่ผสมเนื้อบ๊วยแท้ๆ ปราศจากสีสังเคราะห์ ทำให้ได้รสชาติเปรี้ยวหวาน กลมกล่อม เข้ากับอาหารประเภททอด ระดับที่ภัตตาคารชั้นนำเลือกใช้
ขนาด : 3,500 กรัม
บรรจุภัณฑ์ : แกลลอน
จำนวนบรรจุ / กล่อง : 6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ : 22.60 กิโลกรัม