ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

รับใบประกาศยืนยันมาตรฐานสินค้าไทย 29/05/2018

รับใบประกาศยืนยันมาตรฐานสินค้าไทย

คุณ ไกรศักดิ์ ธีรโชติมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด รับมอบหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าไทย “Thai Select” ในงาน แสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกของไทย THAIFEX - World of Food Asia 2018 โดยมี นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ อิมแพ็ค ฮอลล์ เมืองทองธานี ที่ผ่านมา