ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด 25/06/2017

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด

นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม "วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด (Run for Dad Against Drugs) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยมี นายไกรศักดิ์ ธีรโชติมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัทซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด ร่วมรับมอบ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร