ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 27/05/2015

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์

บริษัทซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน ให้แก่ นิสิตคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในประกอบอาหารสำหรับกิจกรรม "ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 36" สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฏร์ธานี โดยมี คุณโชคชัย คาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี พร้อมพนักงาน เป็นผู้มอบ