ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ม้าบิน ร่วมงานกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
เราคือองค์กรเจ้าของผลิตภัณฑ์กลุ่มซอสพริก ตราม้าบิน ที่ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 50 ปี เป้าหมายของเราคือ หนึ่งในผู้นำตลาดกลุ่มซอสและเครื่องปรุงรสในประเทศไทย และต้องการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร จัดการอบรมสัมมนาและเวิร์กช็อปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งมั่นคง

ถ้าคุณรักความก้าวหน้า…..
ถ้าคุณรักที่จะเรียนรู้…..
ถ้าคุณรักที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม…..
.....เราต้องการคุณ!!!!
ตำแหน่งงานว่าง
วิธีสมัคร

วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ลแะธุรการ
โทร : 034-854795-9, 091-9160604. (คุณอังคณา) 
อีเมล : hrsup@thai-rr.com 
 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1 )  สำเนาบัตรประชาชน                     จำนวน 1 ใบ
 2 )  สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน 1 ใบ
 3 ) สำเนาวุฒิการศึกษา                       จำนวน 1 ใบ
 4 ) รูปถ่ายขนาด 1นิ้วครึ่ง                     จำนวน 2 ใบ
 5 ) สำเนาใบผ่านการอบรม (ถ้ามี )         จำนวน 1  ใบ
 6 ) สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )                จำนวน 1  ใบ
คุณสมบัติ
 เพศ ชาย
  อายุ 25 - 30 ปี
  การศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ด้านการเตรียมเอกสาร
  มีความคิดสร้างสรรค์
  เข้าใจกลยุทธิ์ มีทักษะในการเล่าเรื่อง และนำเสนองาน
  ชอบทำงานเป็นทีม และชอบความท้าทายทางด้านความคิดอยู่เสมอ
  สามารถขับรถได้ (มีใบขับขี่)

รายละเอียดงาน
- การสรุปข้อมูลของตลาด, ร้านค้า, งานจัดแสดงสินค้า และงาน Fair ต่างๆ

- การออกตรวจสถานที่เป้าหมาย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการนำเสนอ
- การวางแผน และกำหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
- การควบคุมการผลิต และการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
- การกำหนดแบบฟอร์มในการตรวจสอบ
- การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามเป้าหมายที่กำหนด
- การวิเคราะห์และประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
- การกำหนดแบบฟอร์มของแบบสอบถาม ตามนโยบายที่กำหนด
- การวางแผนในการทำแบบสอบถาม
- การนำเสนอรูปแบบ และการขออนุมัติ
- การเก็บข้อมูลผู้บริโภค ตามแบบสอบถามที่กำหนด
- การประเมิน และสรุปผล
 
คุณสมบัติ
-กระจายสินค้าให้กับลูกค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ พัฒนายอดขายในกลุ่มเอเยนต์ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่
-บริหารยอดขายในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ บริหารยอดการเก็บบัญชีให้ได้ตามเป้าหมาย ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ

เพศ - ช/ญ
อายุ - 23 ปีขึ้นไป
การศึกษา - ปวช ขึ้นไป
ประสบการณ์ -  0-1 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีไหวพริบ, มีความคล่องตัว, ทำงานเป็นทีมได้, สามารถทนแรงกดดันได้
คุณสมบัติ
-กระจายสินค้าให้กับลูกค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ กลุ่มโชว์ห่วย และร้านอาหารขนาดเล็กพัฒนายอดขายในกลุ่ม
-บริหารยอดขายในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ
-บริหารจำนวนร้านค้าให้ได้ตามที่บริษัทกำหนดไว้
-ขายสินค้าภารกิจที่กำหนด

เพศ - ช/ญ
อายุ - 23 ปีขึ้นไป
การศึกษา - ปวช ขึ้นไป
ประสบการณ์ -  0-1 ปี
คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีไหวพริบ, มีความคล่องตัว, ทำงานเป็นทีมได้, สามารถทนแรงกดดันได้
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
เพศชาย   อายุ27- 40 ปี
วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ ขายสินค้ารถเงินสด 1-2 ปี
รับผิดชอบเขตการขาย กทม.และปริมณฑล  บริษัทตั้งอยู่จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่รับผิดชอบ
1.เข้าเยี่ยมร้านค้าตามแผนขายประจำเดือน
2.เช็คสต๊อกและจัดเรียงสินค้าของร้านค้า
3.คีย์ส่งข้อมูลการขายประจำวัน
4.ส่งเอกสารการขายให้ฝ่ายบัญชี
5.ขายสินค้าตามยอดขายที่มอบหมาย
6.เสนอขายสินค้าในเขตกรุงเทพ และปริมฆล
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย   
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 23-40 ปี
 3. วุฒิปวช.- ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และ ขับรถFork lift ได้
 5. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1-2 ปี

รายละเอียดงาน 
1.ดำเนินการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ แพคเกจจ้ิง 
2.การควบคุมสต๊อกแพคเกจจิ้ง และบริหารจัดการตามระบบ FIFO
3.การบันทึกเอกสารประจำหน่วยงาน
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Word,Excel
 4. เน้นประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิต 2-4ปี
 5. หากมีประสบการณ์ในสายการผลิตอาหารรับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดดงาน
1.วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์,เดือน
2.ติดตามงานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน
3.จัดทำรายงานเกี่ยวกับวางแผนผลิต
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการฝ่ายผลิต
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายเครดิต 1-3 ปี
 4. สามารถขับรถยนต์ได้ใบขับขี่ ท.2
คุณสมบัติ
 1. เพศ หญิง
 2. อายุ 25-39 ปี
 3. วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขา บัญชี เท่านั้น  
 4. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 1-2 ปี
 5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Excel 

รายละเอียดงาน
1. ดูแลติดตามการเก็บเงินของพนักงานขาย
2. ดูแลเงินสดย่อย
3. จัดทำรายงานการเงิน เช่นรายการรับเงินประจำวัน,รายการตรวจสอบบิลคืน
4. ติดตามตรวจสอบการโอนเงิน
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
คุณสมบัติ
 1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,ชีววิทยา
 3. มีประสบการณ์ด้าน  RD 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานอาหารต่าง ๆ
 5. มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 6. มีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร


รายละเอียดงาน
•    ศึกษาวิจัย ลงพื้นที่และนำเสนอผลิตภัณฑ์เดิม/ใหม่ตั้งแต่การคิดค้นสูตร , มาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , ต้นทุนและข้อมูลด้านการตลาด ( คู่แข่ง,ราคา,ผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ )
•    ร่วมศึกษาวิจัยและปรับปรุงกระบวนการผลิต , ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
•    ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบใหม่ ให้เป็นไปตามแผนงาน
•    ดำเนินการทดลอง สรุปผลและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
•    ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ เพื่อศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์
•    รวบรวมข้อมูลวิชาการ , กฎหมายด้านอาหารให้เป็นปัจจุบัน
•     ดำเนินการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย KPI เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
•    แก้ไข และจัดทำเอกสารที่ใช้ในระบบมาตรฐานของแผนก
•    ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด
•    รายงานปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับบังคับบัญชาทุกครั้ง
•    ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เมื่อมีการร้องขอ
•    ทำหน้าที่ในงานที่หัวหน้าได้มอบหมายให้ในกรณีต่างๆ มีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ
•     ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า ผู้ร่วมงาน ในโครงการที่บริษัทอาจจะมอบหมายในอนาคต
•    ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เมื่อมีการร้องขอ
•    ทำหน้าที่ในงานที่หัวหน้าได้มอบหมายให้ในกรณีต่างๆ มีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ
•     ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า ผู้ร่วมงาน ในโครงการที่บริษัทอาจจะมอบหมายในอนาคต
•    ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เมื่อมีการร้องขอ
•    ทำหน้าที่ในงานที่หัวหน้าได้มอบหมายให้ในกรณีต่างๆ มีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ
•     ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า ผู้ร่วมงาน ในโครงการที่บริษัทอาจจะมอบหมายในอนาคต